Specjalistyczny gabinet stomatologiczny warszawa - mszczonów

KURSY DLA LEKARZY

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Do wszystkich zainteresowanych kierujemy propozycje warsztatów praktycznych organizowanych
w naszym gabinecie (możliwe jest spotkanie w innym miejscu).

W odpowiedzi na liczne pytania w bieżącym roku proponujemy kursy indywidualne- dla jednej osoby z możliwością dostosowania tematyki i stworzenie warsztatów komplementarnych z zakresu endodoncji i zastosowań materiałów złożonych .

Możliwe jest nadal utrzymanie zajęć dla grup maksymalnie do trzech osób.

Ustalenie terminów i tematyki:marcin@aluchna.edu.pl| tel. +48 602 396 675

TEMATY KURSÓW:

Materiały złożone w praktyce klinicznej
 1. Współczesne materiały złożone
 2. Systemy łączące
 3. Metody terapii – wskazania i przeciwwskazania
 4. Infiltacja
 5. Korekty nieinwazyjne
 6. Rekonstrukcje estetyczne w odcinku przednim

Kurs jednodniowy.

Podczas zajęć wykorzystywane są najpopularniejsze materiały wiodących producentów. Istnieje możliwość porównania ich właściwości oraz zapoznanie się z odmiennymi warunkami ich stosowania.

Materiały złożone w praktyce klinicznej i laboratoryjnej
 1. Wypełnienia bezpośrednie w odcinku bocznym
 2. Wypełnienia pośrednie
 3. Kompozyty kliniczne i laboratoryjne
 4. Pośrednie metody wykonywania wypełnień: wkłady i nakłady kompozytowe
 5. Osadzenie wypełnień nieplastycznych

Kurs jednodniowy.

Podczas spotkania uczestnicy wykonują rekonstrukcje i uzupełnienia różnymi materiałami złożonymi – klinicznymi i laboratoryjnymi na fantomach i modelach.

Rekonstrukcje z zastosowaniem włókien szklanych
 1. Rodzaje włókien i wskazania do ich stosowania
 2. Wkłady koronowo-korzeniowe standardowe i anatomiczne
 3. Postepowanie kliniczne podczas pracy wkładami różnych typów
 4. Rekonstrukcje estetyczne materiałami złożonymi na wkładach
 5. Zastosowanie włókien szklanych w mostach koronach i rekonstrukcjach rozległych ubytków
 6. Włókna polietylenowe w praktyce klinicznej

Kurs dwudniowy.

Podczas spotkania modelowane są mosty z wykorzystaniem różnych włókien syntetycznych i różnorodnych materiałów złożonych.

Kolor i forma w stomatologii estetycznej
 1. Zasady postrzegania
 2. Analiza koloru
 3. Systemy materiałów złożonych i metody planowania rekonstrukcji
 4. Opracowanie – gdzie, jak i dlaczego?
 5. Aplikacja i kształtowanie mas o odmiennej transparencji
 6. Opracowanie i polerowanie
 7. Korekty estetyczne: natura i sztuka iluzji

Kurs jednodniowy.

Zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych systemów kompozytowych.

Wprowadzenie do endodoncji i stosowania wkładów koronowo-korzeniowych
 1. Anatomia i morfologia zębów
 2. Diagnostyka Endometry i RTG
 3. Nowe systemy endodontyczne i niezmienne zasady
 4. Zastosowanie ultradźwięków i mikromotorów endodontycznych
 5. Wypełnianie kanału
 6. Dobór wkładu i przygotowanie przestrzeni
 7. Dostosowanie i cementowanie

Podczas spotkania omawiane są zagadnienie istotne podczas leczenia endodontycznego i stosowania wkładów. Podczas zajęć praktycznych wykorzystywane są mikromotry endodontyczne i endometry, instrumenty ultradźwiękowe. Omawiane i stosowane różne systemy wkładów standardowych.

Estetyka w pracach zachowawczych
 1. Metody opracowania ubytków tradycyjne i ultradźwiękowe
 2. Zasady analizy koloru i oceny morfologii
 3. Praca praktyczna z zastosowaniem różnorodnych materiałów złożonych
 4. Wszystko co może osiągnąć materiał uniwersalny
 5. Herculite XRV - wstęp do estetyki warstwowej
 6. Nowoczesne materiały złożone- odmienności i podobieństwa