Specjalistyczny gabinet stomatologiczny warszawa - mszczonów
REKONSTRUKCJE I KOREKTY ESTETYCZNE

Nowoczesne materiały stosowane w stomatologii umożliwiają odtwarzanie utraconych tkanek zębów oraz dokonywanie niewymagających opracowania korekt kształtów i kolorystyki zębów naturalnych. Doskonałe efekty uwzględniające charakterystyczne cechy wyglądu uzyskujemy dzięki pracom ceramicznym i materiałom złożonym (kompozytom).

Nauki w tym zakresie pobieraliśmy u najlepszych w Świecie a zdobyte doświadczenia własne ukazujemy
w publikacjach i podczas wykładów.

Określone predyspozycje do stosowania odpowiednich materiałów i technik pracy sprawiają że dokonanie właściwego wyboru nie jest łatwe. Niejednokrotnie też oczekiwania pacjentów ulegają zmianom na skutek obserwacj uzyskiwanych efektów. Takim stopniowym ewolucjom sprzyjają właściwości materiałów złożonych a uzyskane efekty doskonale spełniają oczekiwania w wieloletnich obserwacjach klinicznych. Dzięki kompozytom można dokonywać wieloetapowych korekt aż do momentu uzyskiwania ostatecznego efektu jakiego oczekuje Pacjent. Możliwe jest prawie wszystko priorytet ma jednak zdrowie zgodnie
z zasadą "Primum non nocere".

REKONSTRUKCJA USZKODZONEGO URAZOWO
SIEKACZA BOCZNEGO SZCZĘKI
Przed zabiegiem 6 lat po zabiegu

Ząb nadal wykazuje prawidłową reakcję miazgi

 

WYMIANA REKONSTRUKCJI ZĘBA 21
Przed zabiegiem Po zabiegu

 

WYMIANA STAREGO WYPEŁNIENIA W ZĘBIE 11
Przed zabiegiem Po zabiegu

Naturalny wygląd uzyskano odtwarzając białe przebarwienia.