Specjalistyczny gabinet stomatologiczny warszawa - mszczonów
UZUPEŁNIANIE BRAKÓW JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH

Powszechnie przyjętym problemem są braki zębów. Rzadko kiedy zwraca się uwagę na jakość zachowanych zębów. Zdarza się że stwierdzamy u pacjenta pełne uzębienie jednak z bardzo zaawansowanym uszkodzeniem ich struktury.
Czyli "zęby są, a jako by ich wcale nie było".
Dla zachowania prawidłowej funkcji narządu żucia istotne znaczenie ma zapewnienie wszystkich jego funkcji. Uwzględnić należy zarówno pobieranie i rozdrabnianie pokarmu, fonetykę jak i co dla wielu najważniejsze akceptowalny wygląd. Wedle warunków ekonomicznych Polak ma być uśmiechnięty od kła do kła, a reszta jest …milczeniem, a raczej krzykiem bólu!

Podkreślić należy że dla zachowania zdrowia zębów w odcinku przednim (czyli tych od kła do kła) koniecznym jest zachowanie odpowiedniego podparcia w odcinku bocznym .
Wypracowane dzięki doświadczeniom wielu pokoleń zasady postepowania ulegają tylko adaptacji do najnowszych technik rehabilitacji narządu żucia.

Zasadą jest uzupełnienie istniejących braków i przywrócenie funkcji a metoda terapii musi być każdorazowo dostosowana indywidualnie. Zakres dostępnych rozwiązań jest ogromny i zgodnie z zasadą " dla każdego coś miłego" istnieje możliwość dostosowania do potrzeb pacjenta. Pamiętać jednak należy że to co ulegało destrukcji przez lata nie da się odtworzyć natychmiast. Niejednokrotnie wymagane jest trudne (dla obu stron) i żmudne wieloetapowe przywracanie prawidłowych warunków.