Specjalistyczny gabinet stomatologiczny warszawa - mszczonów
REKONSTRUKCJE POURAZOWE U MŁODYCH PACJENTÓW
PRZED PO

 

REKONSTRUKCJA USZKODZONEGO SIEKACZA MATERIAŁEM ZŁOŻONYM
Przed zabiegiem Po zabiegu

 

REKONSTRUKCJA SIEKACZY CENTRALNYCH U MŁODEGO PACJENTA
Przed zabiegiem Po zabiegu

Ząb 11 ( widoczny po stronie lewej ) odbudowany poprzez repozycję zachowanego fragmentu zęba.
Ząb 21 ( widoczny po prawej) odtworzony wyłącznie materiałem złożonym.

 

REPOZYCJA ZACHOWANYCH FRAGMENTÓW
Pacjent po urazie Zachowane fragmenty zębów
Pacjent po zabiegu

Zawsze w przypadku urazu należy zachować uszkodzone fragmenty zębów
lub zęby wybite i niezwłocznie kontaktować się ze stomatologiem!